Bodemonderzoek Ballastonderzoek Verdichtingsonderzoek Partijkeuring Asfaltonderzoek Waterdoorlatendheids onderzoek Grondwateronderzoek Overige onderzoeken

Bodemonderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht vele soorten milieukundig bodemonderzoek. Wij verrichten bodemonderzoek bij aanvraag van een bouwvergunning (’schoon grond verklaring’), bij aan- en verkoop van terreinen, bij voorgenomen graafwerkzaamheden en bij handhaving van Milieuvergunningen.

Meer over Bodemonderzoek

Ballastonderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht ballastonderzoek conform ‘Handreiking verwerking vrijkomende spoorwegballast’ van ProRail BV.

Meer over Ballastonderzoek

Verdichtingsonderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht verdichtingsonderzoek om de verdichtingsgraad ofwel de draagkracht van de bodem te bepalen.

Meer over Verdichtingsonderzoek

Partijkeuring

Bakker Bodemonderzoek BV verricht AP04-partijkeuringen en indicatieve partijkeuringen. Met de resultaten van een partijkeuring kunnen de afvoer- en eventuele hergebruikmogelijkheden van grond worden bepaald.

Meer over Partijkeuring

Asfaltonderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht asfaltonderzoek conform CROW 210 om de eventuele aanwezigheid van teer in asfalt te bepalen.

Waterdoorlatendheids onderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht waterdoorlatendheidsonderzoek om de waterafvoercapaciteit van de grond te bepalen.

Meer over Waterdoorlatendheids onderzoek

Grondwateronderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht grondwateronderzoek voor verschillende doeleinden. Vaak wordt grondwateronderzoek periodiek uitgevoerd, bijvoorbeeld bij handhaving van een Milieuvergunning of na afloop van een bodemsanering.

Meer over Grondwateronderzoek

Overige onderzoeken

Bakker Bodemonderzoek BV streeft ernaar een ‘combi-onderzoek-bureau’ te zijn. Door een compleet pakket aan onderzoek aan te bieden, trachten wij al het ‘onderzoekswerk’ in één hand te houden en onze klanten te ontzorgen.

Meer over Overige onderzoeken

Welkom bij Bakker Bodemonderzoek BV

Bakker Bodemonderzoek BV is een klein, landelijk opererend adviesbureau dat zich bezighoudt met milieukundig onderzoek.

Bakker Bodemonderzoek BV streeft ernaar zichzelf als kennisintensief, allround milieuadviesbureau in de markt te zetten. Bakker Bodemonderzoek BV ziet het als een doel op zich om bodemverontreinigingsproblemen helder, praktisch en ‘no-nonsense’ te benaderen.

Klik hier voor meer informatie

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl