Algemene voorwaarden

Op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten, zijn de algemene voorwaarden van Bakker Bodemonderzoek BV van toepassing. Deze zijn onder nummer 34322066 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam en van deze site als pdf-bestand te downloaden.

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl