asfaltonderzoek-01.jpg asfaltonderzoek-04.jpg asfaltonderzoek-03.jpg

Asfaltonderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht asfaltonderzoek conform CROW 210 om de eventuele aanwezigheid van teer in het asfalt te bepalen. Ook onderzoek van het granulaat (‘puinkorrel’) dat vaak onder een asfaltverharding ligt, behoort tot ons werkgebied.

Waarom asfaltonderzoek?

Bij reconstructie van wegen komen vaak grote hoeveelheden asfalt vrij. Dit asfaltmateriaal is onder te verdelen in twee categorieën: teerhoudend asfalt (Teerhoudend AsfaltGranulaat, oftewel TAG) en niet-teerhoudend asfalt.

Omdat teerhoudend asfalt sinds 2001 niet meer mag worden hergebruikt, is voor aanvang van de werkzaamheden inzicht vereist in de teerhoudendheid van het asfalt.

Met de resultaten van een asfaltonderzoek kunnen de afvoer- en eventuele hergebruikmogelijkheden van het asfalt worden bepaald; niet-teerhoudend asfalt komt in aanmerking voor ‘warm hergebruik’, teerhoudend asfalt dient te worden gestort.

Hoe gaat een asfaltonderzoek in zijn werk?

Verspreid over de asfaltverharding worden mechanische boringen totaan de onderliggende fundering verricht. Het asfalt wordt over het gehele boortraject bemonsterd (asfaltkern). Bij elke boring wordt de dikte van de asfaltverharding nauwkeurig ingemeten, zodat in later stadium de hoeveelheid vrijkomend asfalt kan worden berekend.

Het asfalt wordt geanalyseerd op de stofgroep ‘PAK’ (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), die een maat zijn voor de teerhoudendheid van asfalt. Bij een PAK-gehalte hoger dan 75 milligram per kilogram asfalt, wordt het materiaal ‘teerhoudend’ genoemd.

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl