bodemonderzoek-01.jpg bodemonderzoek-03.jpg grondboor.jpg

Bodemonderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht vele soorten milieukundig bodemonderzoek. Wij verrichten bodemonderzoek bij aanvraag van een bouwvergunning, bij aan- en verkoop van terreinen, bij voorgenomen graafwerkzaamheden en bij handhaving van Milieuvergunningen.

Waarom bodemonderzoek?

Er zijn verschillende redenen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek.

Vaak verlangt de gemeente bij aanvraag van een bouwvergunning inzicht in de kwaliteit van de bouwgrond. Hierbij wordt wel gesproken van een ‘schoon grond verklaring’. Ook bij aan- en verkoop van een stuk grond kan zo'n verklaring worden verlangd. De koper heeft dan vooraf informatie over de kwaliteit van de grond en voorkomt dat hij 'een kat in de zak' koopt.

Daarnaast verrichten wij bodemonderzoek bij voorgenomen graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en leidingen in de grond. Door vooraf te bodemkwaliteit te controleren wordt voorkomen dat werknemers onbeschermd in verontreinigde grond werken (Arbo).

Tot slot verrichten wij ‘nulsituatie-bodemonderzoeken’ of ‘nulmetingen’. Veel bedrijven worden op grond van hun Milieuvergunning verplicht een bodemonderzoek te laten verrichten. Deze nulsituatie-onderzoeken worden ook wel verricht bij huur en verhuur van een terrein. Door de nulsituatie te vergelijken met de eindsituatie, kan bepaald worden of in de tussenliggende huurperiode bodemverontreiniging is ontstaan.

Ook nader bodemonderzoek conform de NTA 5755 behoort tot ons werkgebied. Als al is vastgesteld dat de bodem is verontreinigd, worden met een nader bodemonderzoek de ernst, de plaats en de omvang van de bodemverontreiniging bepaald.

Hoe gaat een bodemonderzoek in zijn werk?

Een goed bodemonderzoek begint met een vooronderzoek: wat gebeurde er vroeger op het terrein? Lag er ooit een olietank in de grond? Is het terrein ooit opgehoogd? Enzovoort. Vaak bezoeken wij vooraf de onderzoekslocatie om de situatie goed in te schatten.

Met de resultaten van dit vooronderzoek kan het veldonderzoek worden uitgevoerd. Verspreid over het terrein worden boringen van verschillende dieptes verricht. De meeste boringen gaan tot een halve meter diep maar sommige tot wel twee meter. Op verschillende dieptes worden grondmonsters genomen. In één of meerdere boringen wordt een filterbuis ('peilbuis') achtergelaten. In deze buis stroomt grondwater, zodat ook daarvan een monster kan worden genomen.

De grond en het grondwater worden door een erkend laboratorium geanalyseerd. De analyseresultaten worden vergeleken met standaard toetsingstabellen van het Ministerie van VROM.

Met de resultaten van het vooronderzoek, het veldwerk en de analyses kan een onderzoeksrapport worden opgemaakt. In dit rapport staan de geschiedenis van het terrein, een beschrijving van het uitgevoerde veldonderzoek, een tekening van het terrein, de analyseresultaten, de toetsingen, een conclusie en soms een advies.

Wat kost een bodemonderzoek?

Dat is niet of nauwelijks te zeggen. Geen twee bodemonderzoeken zijn namelijk hetzelfde. Voor wij een prijsopgave doen, komen we meestal langs. We bekijken de locatie en luisteren naar wat de bedoeling is. Soms voeren we vooraf overleg met de gemeente. Met alle informatie kunnen we een opzet voor een bodemonderzoek opstellen en de prijs berekenen.

Ons bezoek is kosteloos en de prijsopgave ook.

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl