grondwateronderzoek-00.jpg grondwateronderzoek-02.jpg grondwateronderzoek.jpg afvalwater.jpg

Grondwateronderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht grondwateronderzoek voor verschillende doeleinden. Vaak wordt grondwateronderzoek periodiek uitgevoerd, bijvoorbeeld bij handhaving van een Milieuvergunning of na afloop van een bodemsanering. Ook voeren wij grondwateronderzoek uit bij aanvraag van een lozingsvergunning bij het Waterschap.

Waarom grondwateronderzoek?

Er zijn verschillende redenen voor het uitvoeren van grondwateronderzoek.

Veel bedrijven zijn op grond van hun Milieuvergunning verplicht periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) grondwateronderzoek te laten verrichten. Periodiek onderzoek wordt ook wel ‘monitoring’ genoemd. Door de onderzoeksresultaten jaarlijks met elkaar te vergelijken, kan bepaald worden of in de tussentijd bodemverontreiniging is ontstaan. Dergelijke onderzoeken worden bijvoorbeeld verricht bij ondergrondse olietanks, bij tankstations en bij stortplaatsen. Ook bij afgeronde bodemsaneringen wordt het grondwater soms nog jarenlang onderzocht.

Daarnaast verricht Bakker Bodemonderzoek BV zogenaamde ‘actualisatie-onderzoeken’. In de loop der jaren kan de verontreinigingssituatie in de bodem sterk veranderen. Met een onderzoek van het grondwater op het terrein, kan betrekkelijk eenvoudig en goedkoop worden bepaald of de resultaten van een eerder bodemonderzoek nog juist zijn.

Tot slot verricht Bakker Bodemonderzoek BV grondwateronderzoek voorafgaand aan graafwerkzaamheden. Om graafwerkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, is vaak bronbemaling nodig. Het opgepompte water dient te worden geloosd, op open water of op de riolering. In beide gevallen zijn toestemming van het Waterschap (‘lozingsvergunning’) en inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater nodig.

Wat kost een grondwateronderzoek?

Dat is niet of nauwelijks te zeggen. Geen twee grondwateronderzoeken zijn namelijk hetzelfde. Voor wij een prijsopgave doen, komen we meestal langs. We bekijken de locatie en luisteren naar wat de bedoeling is. Met alle informatie kunnen we een opzet voor een grondwateronderzoek maken en de prijs berekenen.

Ons bezoek is kosteloos en de prijsopgave ook.

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl