overweg.jpg overig-onderzoek-04.jpg overig-onderzoek-00.jpg overig-onderzoek-02.jpg waterbodem.jpg asbestfragment.jpg

Overige onderzoeken

Bakker Bodemonderzoek BV streeft ernaar een ‘combi-onderzoek-bureau’ te zijn. Door een compleet pakket aan onderzoek aan te bieden, trachten wij al het ‘onderzoekswerk’ in één hand te houden en onze klanten te ontzorgen.

Sommige soorten onderzoek zijn wij echter genoodzaakt uit te besteden. Wij zijn daarom in de loop van de jaren samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse erkende onderzoeksbureaus. Zo kunt u bij ons tóch terecht voor:

Asbestinventarisatie

Bij verkoop en sloop van panden wordt soms inzicht verlangd in de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Er dient dan een asbestinventarisatie conform SC 540 uitgevoerd te worden.


Waterbodemonderzoek

Bij baggeren en dempen van waterlopen (sloot, vaart, kanaal) wordt inzicht verlangd in de dikte en milieuhygiënische kwaliteit van het slib (bagger).
Er dient dan een waterbodemonderzoek conform NEN 5720 uitgevoerd te worden.

Grondradaronderzoek

Bij grond- en graafwerk kan het handig en veilig zijn om vooraf inzicht te hebben in de aanwezigheid van kabels, leidingen en obstakels in het werkgebied. Met een georadaronderzoek kunnen snel en zonder graven hun ligging en diepte worden bepaald.

Asbestonderzoek

Bij verkoop en bebouwing van terreinen wordt soms inzicht verlangd in de aanwezigheid van asbest in de grond.
Er dient dan een asbest-in-grond onderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd te worden.


Sonderingsonderzoek

Bij bebouwing en bij aanleg van wegen, treinsporen en spoorwegovergangen kan inzicht verlangd worden in de opbouw en de draagkracht van de bodem.
In sommige gevallen dient dan een sonderingsonderzoek conform NEN 5140 uitgevoerd te worden.

Diepladermetingen

Voor het veilig passeren van lange vrachtwagens wordt periodiek de ‘diepladervrijheid’ van spoorwegovergangen bepaald. Hiertoe worden met een laserwaterpas de rijbaanhoogten ten opzichte van het spoor ingemeten. Deze hoogten worden ingevoerd in een rekenprogramma van NS Railinfrabeheer, waaruit een diepladerklasse volgt.

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl