verdichtingsonderzoek.jpg wegverzakking.jpg pisa.jpg

Verdichtingsonderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht verdichtingsonderzoek om de verdichtingsgraad ofwel de draagkracht van de bodem te bepalen.

Waarom verdichtingsonderzoek?

Voorafgaand aan de aanleg van bestrating, van wegen, van treinsporen en van spoorwegovergangen kan inzicht in de draagkracht van de onderliggende bodem gewenst zijn. Belasting van de bodem (vrachtverkeer, treinverkeer, bebouwing) kan in de loop van de tijd verzakking veroorzaken. Om dit te voorkomen kan overwogen worden om vooraf grondverbeterende maatregelen toe te passen. De resultaten van verdichtingsonderzoek kunnen worden gebruikt bij een beslissing hierover.

Hoe gaat een verdichtingsonderzoek in zijn werk?

De draagkracht van de bodem, ofwel ‘verdichtingsgraad’, wordt gemeten met een zelfregisterende penetrometer. Een kleine punt wordt verticaal de grond in gedrukt. De kracht die hiervoor nodig is, is een maat voor de verdichtingsgraad. Deze kracht wordt middels een -aan een veer bevestigde pen- op een standaard meetkaart gerapporteerd. De helling van de lijn op deze kaart is een maat voor de draagkracht van de bodem.

Ook verdichtingsonderzoek van diepere bodemlagen (sonderingsonderzoek) kunnen wij verzorgen maar wordt uitbesteed (zie Overige onderzoeken).

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl