regenplas.jpg waterdoorlatendheidonderzoek-02.jpg waterdoorlatendheidsonderzoek.jpg

Waterdoorlatendheids onderzoek

Bakker Bodemonderzoek BV verricht waterdoorlatendheidsonderzoek (permeabiliteitsmetingen) om de waterafvoercapaciteit van de grond te bepalen.

Waarom waterdoorlatendheidsonderzoek?

De waterdoorlatendheid (afvoercapaciteit) van de bodem is onder andere interessant in de landbouw en bij het bouwrijp maken van terreinen. Daarnaast worden aan de grond ónder en naast treinsporen hoge waterafvoer-eisen gesteld en is inzicht in de waterdoorlatendheid van belang.

Hoe gaat een waterdoorlatendheidsonderzoek in zijn werk?

Voor meting van de waterdoorlatendheid van de bovengrond wordt een Guelph-insitu permeameter gebruikt. Gedurende langere tijd stroomt -onder gecontroleerde omstandigheden- water in een boorgat. De hoeveelheid ‘afgevoerd’ water en de verstreken tijd worden elke minuut genoteerd. De meetgegevens worden ingevoerd in een standaard-formule waaruit de waterdoorlatendheid (K-waarde), uitgedrukt in cm/sec of in m/dag, volgt.

Bakker Bodemonderzoek BV verricht daarnaast waterdoorlatendheidsonderzoek door het samenstellen van grondmonsters waarvan door een erkend laboratorium de K-waarde wordt bepaald.

Ook de Hooghoudt-proef en de omgekeerde Hooghoudt-proef voor onderzoek van de waterdoorlatendheid van diepere bodemlagen behoren tot ons werkgebied.

Contact

Bakker Bodemonderzoek
Edisonstraat 6
7903AN Hoogeveen

Postbus 35
7900 AC Hoogeveen

  0251 - 237596
  info@bakkerbodemonderzoek.nl